Kunnalliset luottamustehtävät


Luottamustoiminta on yhdessä tekemistä
Olen toiminut Järvenpään kaupunginhallituksessa ja  henkilöstöasiainjaoston puheenjohtajana, sekä Järvenpään Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana elokuusta 2021 lähtien. 

Kaupunginvaltuutettuna olen vaikuttanut vuodesta 2017, sekä varavaltutettuna vuosina 2012-2017. Tavoitteeni on vakaan talouden vireä ja vehreä Järvenpää.  

Kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa, sekä Kaupunkikehityslautakunnassa olen vaikuttanut uusien pientaloalueiden syntymiseen ja nykyisten  pientaloalueiden  tiivistämiseen vain maltillisesti. Tärkeänä olen pitänyt myös hyvin hoidettuja virkistysalueita ja liikenneväyliä, sekä lähes luonnontilaisia metsiä ja työpaikkojen määrän kasvua. Kaupunkikehityslautakunnassa toimin vuosina 2020-2021 ja 2013-2017. 

Valtuuston TEAMS-kokouksessa
Keski-Uudenmaan yhteistä vesihuollon tukkutoimintaa johdin Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana vuosina 2017-2021. Tämän tehtävän koin keskeiseksi ja palkitsevaksi, koska me kaikki tarvitsemme puhdasta vettä elääksemme.

Parempien palveluiden toiveissa olin perustamassa Keusotea vuosina 2017-2018 sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Keusoten palvelujen kehittäminen jäi kesken ja siirtyy perinnöksi vuoden 2023 alussa aloittavalle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 

Vuosina 2012-2013 sain toteuttaa kuntarajat ylittävää ympäristönhoitoa 12 kunnan yhteisessä jätelautakunnassa.

Järvenpään Kokoomuksen 70-vuotisjuhlissa
Johdin Järvenpään Kokoomusta puheenjohtajana vuosina 2017-2019, ja varapuheenjohtajana vuonna 2016, sekä hallituksen jäsenenä vuonna 2012. 

Vaikutin valtakunnallisesti Keski-Uudeltamaalta valittuna Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsenenä vuosina 2019-2020.