perjantai 14. toukokuuta 2021

Tuija Kuusisto 

Yhteistyöllä eteenpäin -

Vakaa talous vireässä ja vehreässä JärvenpäässäTahdon yhteistyöllä rakentaa vakaan talouden vireää, vehreää ja  turvallista Järvenpäätä.
Tahdon kehittää Järvenpäätä Euroopan Unionin alueena, jonne on helppoa tulla tekemään työtä. 
Pidän tärkeänä, että Suomessa meillä kaikilla on vapaus ja vastuu toimia, ja  välitämme toisistamme.  
Tavoitteet 2021
  1. Talous tasapainossa ja velkaantuminen hallinnassa
  2. Palvelut helpottavat arjen sujumista 
  3. Vehreät luontokohteet lähellä ja helposti saavutettavissa   


Katse tulevaisuuteen
Talous tasapainossa ja velkaantuminen hallinnassa ovat keskeisiä lähivuosien tavoitteita. Tätä varten meidän kuntapäättäjien tulee yhdessä panostaa realistiseen pitkän aikavälin suunnitelmaan velkaantumisen hallitsemiseksi. Kuntaveron tai kiinteistöveron korottamista on vältettävä

Järvenpään sijainti on erinomainen ja meillä on paljon korkeatasoista osaamista. Järvenpäällä on siten mainio mahdollisuus kehittyä arjen sujumista helpottavien  palveluiden vireänä keskuksena

Kaupungin tulee edistää ja tukea monipuolisten ravitsemus-, elintarvike-, liikunta-, kulttuuri-, ja hyvinvointipalvelujen, sekä erilaisten asiantuntijapalveluiden ja myös asumisen,  oppimisen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarjontaa ja kehittämistä yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa. Siten voimme edistää Järvenpään kehittymistä Keski-Uudenmaan palveluliiketoiminnan veturina, jonka palveluja käytetään sekä paikallisesti, ja eri puolilla Suomea, että osin EU-laajuisesti ja globaalistikin.

Kuvassa yhteistä tulevaisuutta pohtimassa Järvenpään Kokoomuksen puheenjohtajan Tiia Östbergin (oik.), valtuustoryhmämme puheenjohtajan Willem van Schevikhovenin (keskellä) ja kaupunginvaltuutettujen Petri Ovaskan ja Rita Kostaman kanssa.


Keusoten terveyspalveluja 
Suomi on vahvempi EU:n jäsenenä
on edelleen kehitettävä paremmin toimiviksi, hyödyntäen myös EU:ssa yhdessä laadittavien sääntöjen mukaista tekoälypohjaista, laadukasta ja turvallista digitalisaatiota.
Hoitajan tai lääkärin kanssa on päästävä keskustelemaan ennen kuin terveysongelmat pahenevat. Hammaslääkäriaikoja on oltava saatavilla  hoitosuunnitelmien mukaisesti. 

Keusoten kanssa on tehtävä myös tarkempaa talossuunnittelua ja seurantaa, jotta Keusoten ja HUSin kustannukset ovat paremmin ennakoitavissa. 

Mahdollisten hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä vuoden 2021 syksystä alkaen on keskityttävä palveluiden parantamiseen ja kustannusten kasvun hillitsemiseen.

Luonnosta virkistystä
Järvenpään luontokohteita ja ulkoharrastuspaikkoja sekä erityisesti vähäisiä metsäalueita lintuineen ja hyönteisineen on vaalittava.  

Lemmenlaakso, Isokydön metsä, Terholan kuntorata, Paavonpolku, Vanhankylänniemi, Rantapuisto, Tuusulanjärvi sekä monet pikkumetsiköt, puistot ja ulkoliikuntapaikat luovat jokaiselle mahdollisuuksia nauttia liikkumisen ja lähiluonnon tuomasta ilosta. Niitä on hoidettava huolellisesti ja pitkäjänteisesti Järvenpään väkiluvun kasvaessa. 

Pientaloalueita ei pidä tiivistää liiaksi tai rakentaa korkeita kerrostaloja tai melu- tai hajuhaittoja aiheuttavia teollisuustiloja pientalojen keskelle.  


Yhteystiedot

Sähköpostia minulle voi lähettää osoitteeseen: tuija.kuusisto(at)luukku.com

Tuija Kuusisto
@tuijakuusisto