maanantai 3. helmikuuta 2020

Tuija Kuusisto 

Yhteistyöllä eteenpäin

Tahdon rakentaa yhteistä Suomea, jossa välitämme toisistamme, kunnioitamme ihmisoikeuksia ja turvaamme yksityisyyden suojan.

Suomea on kehitettävä Euroopan Unionin jäsenenä, jonne on helppoa tulla tekemään työtä.  

Perusarvoni ovat yhteisöllisyys, tasavertaisuus ja luotettavuus. 

Kolmen lapsen äitinä ja omien vanhempien kokemusten pohjalta Suomen hankalin ongelma on kunnallisten terveyspalvelujen riittävyys. Tätä ongelmaa ei voida ratkaista muuten kuin julkisen hallinnon sekä yhteisöjen ja yritysten yhteistyönä. Keusoten on tarvittaessa hankittava palveluita yksityisiltä toimijoilta, jos julkisen puolen palveluita ei ole tarjolla. Nykyinen tilanne Järvenpäässä, jossa ajoittain esimerkiksi kiireettömiä toimenpideaikoja ei ole lainkaan saatavilla on kestämätön.

Perhe ja harrastukset


Asun yhdessä aviomieheni kanssa. Tyttäreni ja poikani ovat jo lentäneet maailmalle ja perustaneet omat perheet.

Kasvattelen viherkasveja sisällä ja pihalla, lenkkeilen ja vaeltelen metsässä sekä piipahtelen kuntosalilla.

Vapaaehtoistyöni vanhempana on huipentunut Ressun  lukion toimintaa edistävän  L. & K. Lindbergin säätiön hallituksen jäsenyyteen. 

Järvenpään seurakunnasta minut löytää usein hiljaisuuden messusta.


Tuija Kuusisto
tuijakuusisto

Toiminta kunnallisena luottamushenkilönä

Olen toiminut kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2017. Varavaltutettuna toimin vuosina 2012-2017. Erityisesti olen panostanut Järvenpään kehittymiseen monipuolisesti asuntoja, palveluja ja työpaikkoja tarjoavana vireänä ja vehreänä Keski-Uudenmaan keskuksena. 

Kaupunkikehityksestä vastaavaan lautakuntaan minut valittiin uudelleen vuoden 2020 alusta, edellinen kausi oli vuosina 2013-2017. Tahdon vaikuttaa lautakunnassa monipuolisten asuntovaihtoehtojen rakentamiseen ja  riittävien, kohtuuhintaisten palvelujen kehittymiseen sekä hyvin hoidettujen puistojen ja sujuvien liikenneväylien suunnitteluun sekä työpaikkojen kasvuun. Perhelästä pitää saada keskeinen asunto- ja palvelukeskittymä.

Keski-Uudenmaan yhteistä vesihuollon tukkutoimintaa olen johtanut Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen. Tämän tehtävän koen hyvin merkittäväksi ja palkitsevaksi, koska me kaikki tarvitsemme puhdasta vettä elääksemme.

Parempien palveluiden toiveissa olin perustamassa Keusotea vuosina 2017-2018 sosiaali- ja terveyslautakunnassa.  Keusoten palvelujen kehittäminen on edelleen kesken, ja vaatii sekä kunnallisten että yksityisten ostopalveluiden kustannustehokasta kehittämistä.

Vuosina 2012-2013 sain toteuttaa kuntarajat ylittävää ympäristönhoitoa 12 kunnan yhteisessä jätelautakunnassa.


Työura

Olen tietohallintoneuvos valtiovarainministeriössä. Toimin myös dosenttina Jyväskylän yliopistossa. Aikaisempaa työkokemusta minulla on asiantuntija- ja johtotehtävistä Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, Nokialla, teknillisissä yliopistoissa sekä puolustus- ja sisäministeriöiden alueilla. Koulukseltani olen tekniikan tohtori. 
Tuija Kuusisto
@tuijakuusistoTavoitteet kuntapolitiikassa1) Vireä ja vehreä Järvenpää
2) Toimivat ja turvalliset peruspalvelut ja infrastruktuuri
3) Monipuolisesti mahdollisuuksia asua ja tehdä töitä
4) Terveyspalveluja tarjolla lähellä  


Minulle tärkeää on peruspalvelujen saatavuus: Päivähoitoa perheen pienimmille, koulutusta ja kursseja kasvaville nuorille ja jatkuvaan oppimiseen sekä toimiva ja turvallinen infrastruktuuri. Infrastruktuuriin kuuluvat sujuvan liikkumisen mahdollistava rautatie-, maantie- ja katuverkosto, riittävä määrä parkkipaikkoja erityisesti keskustassa ja asemilla, häiriöttömät tietoliikenneyhteydet ja tietopalvelut, vähäpäästöinen energiatuotanto - jatkossa yhä enemmän auringosta, hyvin huolletut harrastuspaikat ja puistot, sekä ympäristöä säästävät vesi- ja jätehuoltopalvelut. Infrastruktuuriin panostaminen hyödyntää yhteiskuntaa kasvavina mahdollisuuksina tarjota ja hankkia palveluita, mikä kasvattaa osaamista ja luo hyvinvointia. 

Järvenpäässä tulee olla mahdollisuus valita eri asumismuotojen välillä perhe- ja elämäntilanteen mukaisesti. Tarjolla tulee olla sekä kaupunkiasumista keskustassa palvelujen äärellä että rauhallisia pientaloalueita.

Järvenpään sijainti on erinomainen ja se kuuluu Suomen merkittävimpään osaamiskeskittymään. Järvenpäällä on siten mainio mahdollisuus kehittyä kasvavana palveluyritysten keskuksenaPalveluliiketoimintaa on houkuteltava Järvenpäähän ja kaavoituksella on luotava yrittäjille mahdollisuuksia toimia Järvenpäässä. Palveluyritysten toimintaa on helpotettava opastamalla ja tukemalla yrittäjiä ja yrittäjien verkottumista sekä varmistamalla kohtuuhintaisten tilojen saatavuus. 

Toiminta seurakunnan luottamushenkilönä

Minut valittiin kirkkovaltuuston varajäseneksi vuosiksi 2019-2023. Tavoitteeni seurakunnassa ovat:
1) Kaikille tilaa riittää
2) Minun kirkkoni on #globaalikirkko
3) Vapaaehtoistyössä kohdataan ihminen ja Kristus

Tahdon että Järvenpään seurakunta voi olla meidän kaikkien erilaisten ihmisten ja Kristuksen yhteinen kohtaamispaikka. Seurakunnassa saamme jokainen kykyjemme ja innokkutemme mukaan rakentaa, osallistua, kuunnella, tukea, auttaa ja välittää toinen toisistammePerheiden ruuhkavuosia tukevaa monipuolista lapsi- ja nuorisotyötä, useita toimintavaihtoehtoehtoja ikääntyville sekä diakonia- ja lähetystyötä.Yhteystiedot

Sähköpostia minulle voi lähettää osoitteeseen: tuija.kuusisto(at)luukku.com